Direct naar de inhoud.
19 maart 2024

Resultaat Gericht Samenwerken

RGS staat voor Resultaat Gericht Samenwerken. Dit betekent:

  • Prijszekerheid. We hanteren een overeengekomen prijs voor al onze projecten. Dus geen verassingen achteraf!
  • Kwaliteitsgarantie. We garanderen de toegezegde kwaliteit.
  • Inzichtelijke planning. De afspraken die we maken, komen we altijd na.

Jouw wens, jouw project
Wij streven naar continuïteit en een sfeer van wederzijds vertrouwen in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Heldere communicatie en constructief overleg zijn voor ons dan ook van fundamenteel belang. Bij aanvang van elk traject inventariseren we nauwgezet jouw wensen en voorzien deze van ons advies. Op basis daarvan formuleren we verschillende uitvoeringsscenario’s waaruit we in gezamenlijkheid het voor jou meest gunstige kiezen. Dit scenario leggen we vast in een zogeheten resultaatgericht onderhoudsplan. In dat plan staat exact beschreven aan welke eisen elk onderdeel van ons op te leveren werk moet voldoen en wat de kosten daarvan zijn. Gedurende de overeengekomen looptijd van het onderhoudstraject monitoren we regelmatig de kwaliteit en delen we onze bevindingen. Wanneer de situatie daarvoor aanleiding geeft, sturen we bij.

Hechte manier van samenwerken
Deze manier van samenwerken heeft dus veel meer de vorm van een partnership dan de traditionele manier van werken, waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer veelal vanuit een afgebakende positie opereren. Omdat wij heel nadrukkelijk het gezamenlijk belang centraal stellen ontstaat er in de interactie met jou als opdrachtgever een sfeer van openheid en vertrouwen waarin we elkaar stimuleren tot het beste resultaat te komen. Die hechte manier van samenwerken, waarbij we onze ervaring en expertise ten volle kunnen benutten, maakt het voor ons mogelijk nauwkeurig de kosten te bepalen. Risico’s kunnen we tot een minimum beperken. Indien na oplevering de afgesproken werkzaamheden tijdens de duur van het lopende contract door ons niet goed zijn uitgevoerd nemen wij de volledige verantwoordelijkheid.


Deel deze pagina