De RGS Werkwijze Vertrouwd en zeker

Profiteer van ons Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Prijszekerheid

Overeengekomen prijs voor al onze projecten. Geen verrassingen achteraf!

Kwaliteitsgarantie

Toegezegde kwaliteit kunnen garanderen.

Inzichtelijke planning

Gemaakte afspraken worden altijd nagekomen.


Hoe werkt RGS in de Beikes-praktijk?

Wij streven naar continuïteit en een sfeer van wederzijds vertrouwen in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Heldere communicatie en constructief overleg zijn voor ons dan ook van fundamenteel belang. Bij aanvang van elk traject inventariseren we nauwgezet uw wensen en voorzien deze van ons advies. Op basis daarvan formuleren we verschillende uitvoeringsscenario’s waaruit we in gezamenlijkheid het voor u meest gunstige kiezen. Dit scenario leggen we vast in een zogeheten resultaatgericht onderhoudsplan. In dat plan staat exact beschreven aan welke eisen elk onderdeel van ons op te leveren werk moet voldoen en wat de kosten daarvan zijn. Gedurende de overeengekomen looptijd van het onderhoudstraject monitoren we regelmatig de kwaliteit en brengen we u rapport uit over onze bevindingen. Wanneer de situatie daarvoor aanleiding geeft, sturen we bij.

Deze manier van samenwerken heeft dus veel meer de vorm van een partnership dan de traditionele manier van werken, waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer veelal vanuit een afgebakende positie opereren. Omdat wij heel nadrukkelijk het gezamenlijk belang centraal stellen ontstaat er in de interactie met u als opdrachtgever een sfeer van openheid en vertrouwen waarin we elkaar stimuleren tot het beste resultaat te komen. Die hechte manier van samenwerken, waarbij we onze ervaring en expertise ten volle kunnen benutten, maakt het voor ons mogelijk nauwkeurige ramingen te doen. Risico’s kunnen we tot een minimum beperken. Indien na oplevering de afgesproken werkzaamheden tijdens de duur van het lopende contract door ons niet goed zijn uitgevoerd nemen wij de volledig verantwoordelijkheid.


Benieuwd naar RGS?

Maak dan vrijblijvend een afspraak. Kom op bezoek voor onze verse koffie of als
u het beter past komen wij net zo makkelijk bij u langs.

 

Meerjarig onderhoudscontract 

Gedegen onderhoud is cruciaal om de levensduur van het schilderwerk van uw woning, (bedrijfs)pand of monument te maximaliseren. Regelmatig schoonmaken, controleren en bijwerken zijn de specifieke handelingen die daarvoor verricht moeten worden. Wij kunnen u uitgebreid en gedetailleerd adviseren over frequentie, technieken en materialen. Uiteraard kunnen we óók de uitvoering ervan volledig voor u verzorgen. Wanneer u daarvoor kiest, bent u verzekerd van een even vakkundige als betrouwbare leverancier. Afspraken die we met u maken leggen we vast in een (meerjarig) onderhoudscontract waarin precies beschreven staat aan welke prestatie- en kwaliteitseisen ons werk moet voldoen.

Zeker

Gegarandeerde kwaliteit en geen verrassingen achteraf

Helder

Duidelijke planning en heldere communicatie

Effectief

Effectieve samenwerking en één aanspreekpunt

Beikes Schilderswacht

Een ervaren specialist in vastgoedonderhoud met een sterke focus op resultaat, kwaliteit en duurzaamheid.

Die focus betreft niet alleen de manier waarop we onze projecten uitvoeren, maar óók ons relatiebeheer: met veel van onze opdrachtgevers en leveranciers hebben we al jaren een hecht samenwerkingsverband.