Privacy Verklaring

Beikes Schilderswacht B.V. bewaakt uw privacy en zorgt er tevens voor dat de bepalingen opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) worden nageleefd.

Onderdeel van de AVG is het zorgvuldig omgaan met uw (persoons) gegevens.
Eventuele gegevens die wij mogelijk van u kunnen ontvangen zijn bijvoorbeeld uw NAW gegevens, contactgegevens zoals email en telefoonnummer en uw bankrekeningnummer.
Indien u graag gebruik wil maken van onze diensten, hebben wij deze gegevens nodig om contact met u op te nemen voor het uitbrengen van een offerte, voor het uitvoeren van werkzaamheden die u in opdracht hebt gegeven, en voor het afhandelen van de betalingen.

Uw gegevens blijven in ons bezit totdat opdrachtgever en opdrachtnemer aan alle verplichtingen hebben voldaan. Gegevens blijven nooit langer dan wettelijk is toegestaan in ons bezit.
Beikes Schilderswacht B.V. heeft geen bijzondere persoonsgegevens nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Deze worden dan ook niet geaccepteerd.
Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, dat wij derden moeten inzetten delen wij uw gegevens pas indien u daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

U kunt altijd uw gegevens bij ons opvragen, u kunt de gegevens laten wijzigen of ons verzoeken om de gegevens te verwijderen uit onze bestanden.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie:
0597-432180 of via info@beikesschilderswacht.nl

Deze zal zorgdragen dat u verzoek z.s.m. wordt ingewilligd.

Onze gegevensopslag is goed beveiligd, tevens hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit doen we om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Met de cookies kunnen we de manier waarop de website wordt gebruikt vastleggen en analyseren. We willen hiermee de website optimaliseren voor een betere ervaring. 

Functionele cookies
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

Analytische cookies
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.