Verzorgingshuis de Heggerank

Opdrachtgever: Zorggroep Meander
Object: Verzorgingshuis de Heggerank te Musselkanaal
Opdracht: Planmatig onderhoud

Dit complex hebben wij al jaren in onderhoud. Er is vooraf, in overleg met de opdrachtgever, een 25-jarig onderhoudsschema (RGS) opgesteld. Voorafgaande aan de werkzaamheden hebben we de staat van het gehele complex in beeld gebracht;

De werkzaamheden voor 2020 bestonden uit;

  • Houtrotreparatie’s, deelvervangingen en vervangingen van het geveltimmerwerk;
  • Reinigen van het schoonmetselwerk, opnieuw voegen en daarna hydrofoberen van het metselwerk;
  • Volledige onderhoudsbeurt (volledig schilderen) van het gehele complex;
  • Het complex werd in 7 fases volledig in de steigers gezet hetgeen om een zeer strakke en sluitende planning vroeg. Alle disciplines moesten op het juiste moment samenkomen;